Koliko košta isplata dobiti iz poduzeća?

Razlikujemo porez na dobit kojeg je poduzeće dužno platiti svake godine na dobit iz poslovanja usklađenu za porezne iznimke te porez i prirez na porez na dohodak kojeg je poduzeće dužno ustegnuti od isplate dobiti vlasniku.

Poduzeća s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna plaćaju porez na dobit po stopi od 12%, a ona s prihodom iznad te granice po stopi od 18%.  Stopa poreza na dohodak od kapitala iznosi 12%, a na ovaj porez plaća se i prirez ovisno o prebivalištu primatelja.

Na primjeru poduzeća koje porez na dobit plaća po stopi od 12%, a čiji vlasnik živi u Zagrebu:

  • oporeziva dobit iznosi 10.000 kuna
  • poduzeće plaća 1.200 kuna poreza na dobit
  • dobit nakon poreza iznosi 8.800 kuna i u cijelosti se isplaćuje vlasniku
  • od 8.800 kuna poduzeće plaća 1.056 kuna poreza na dohodak i 190 kuna prireza po stopi od 18%
  • vlasniku se na njegov račun isplaćuje neto iznos od 7.554 kune.

U navedenom primjeru ukupan trošak svih poreza i prireza iznosi 24,46% od dobiti koju je poduzeće ostvarilo prije poreza na dobit.  Ukupni troškovi svih poreza i prireza iznose 2.446 kuna, odnosno 32,38% neto primitka vlasnika.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u lipnju 2020. godine.