Kako obračunati kamate na pozajmice između poduzeća i vlasnika?

Poduzeće i vlasnika potrebno je promatrati kao dvije odvojene osobe.

Ne postoji obveza obračuna kamata na pozajmice koje vlasnik daje poduzeću.  Ne postoji niti ograničenje koliku kamatu vlasnik može ugovoriti na pozajmice koje daje svom poduzeću.  Međutim, ukoliko poduzeće vlasniku isplaćuje kamatu, prilikom isplate dužno je od te kamate ustegnuti porez na dohodak od kapitala po stopi od 12% i prirez na taj porez ovisno o prebivalištu vlasnika.  U praksi su ukupni porezi na isplatu dobiti bez isplate kamata neznatno različiti od poreza na isplatu kamata i preostale dobiti.  Stoga poduzetnici najčešće svojim poduzećima daju beskamatne pozajmice.

Poduzeće može ugovoriti davanje pozajmice vlasniku, nisu propisani rokovi u kojima bi ta pozajmica morala biti vraćena.  Kada bi pozajmica poduzeća vlasniku bila dana beskamatno ili po kamatnoj stopi nižoj od tržišne, na razliku kamata do tržišne stope trebalo bi obračunati poreze i doprinose na dohodak kao i na dohodak od plaće.  Ukoliko se ugovori kamata od najmanje 3% godišnje na pozajmice koje poduzeće daje vlasniku ne postoji obveza obračuna poreza i doprinosa vezana uz pozajmice koje poduzeće daje vlasniku.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u siječnju 2018. godine.