Kako obračunati kamate na pozajmice između poduzeća i vlasnika?

Poduzeće i vlasnika potrebno je promatrati kao dvije odvojene osobe.

Ne postoji obveza obračuna kamata na pozajmice koje vlasnik daje poduzeću.  Ukoliko poduzeće vlasniku isplaćuje kamatu, prilikom isplate dužno je od te kamate ustegnuti porez na dohodak od kapitala po stopi od 12% i prirez na taj porez ovisno o prebivalištu vlasnika.  U praksi su ukupni porezi na isplatu dobiti bez isplate kamata za poduzetnike povoljniji ili neznatno različiti od poreza na isplatu kamata i preostale dobiti.  Stoga poduzetnici najčešće svojim poduzećima daju beskamatne pozajmice.

Poduzeće može ugovoriti davanje pozajmice vlasniku.  Nisu propisani rokovi u kojima bi ta pozajmica morala biti vraćena.  Ukoliko se ugovori kamata od najmanje 2% godišnje (za 2018. je ova stopa iznosila 3% godišnje) na pozajmice koje poduzeće daje vlasniku ne postoji obveza obračuna poreza i doprinosa na tu kamatu. Kada bi pozajmica poduzeća vlasniku bila po povoljnijoj kamatnoj stopi, na razliku kamata trebalo bi obračunati poreze i doprinose na dohodak kao i na dohodak od plaće.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u lipnju 2020. godine.