Isplati li se kupiti auto na firmu?

Razlikujemo dvije vrste motornih vozila s aspekta poreznog tretmana njihovih troškova.

Motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezima – u praksi najčešće teretna vozila, kombiji, osobna vozila u kojima je mrežom ograđen prtljažni prostor.  Svi troškovi vozila kategorije N1 su porezno priznati, a obveznici poreza na dodanu vrijednost u cijelosti umanjuju trošak za pretporez po računima za gorivo i održavanje.

Motorna vozila za osobni prijevoz imaju zaseban porezni tretman definiran zakonima o porezu na dodanu vrijednost, dobit i dohodak, a koji ovisi o tome

  • je li poduzeće obveznik poreza na dodanu vrijednost
  • koristi li se vozilo samo u službene svrhe
  • plaća li se na korištenje vozila u privatne svrhe porez na dohodak i po kojoj osnovici.

Alternativa kupnji ili najmu vozila za osobni prijevoz od strane poduzeća je korištenje privatnog vozila u službene svrhe za što poduzeće može isplatiti neoporezivu naknadu u iznosu od 2 kune po pređenom kilometru.

Zbog navedenih propisa i različitih načina korištenja ne postoji jednoznačan odgovor na pitanje isplati li se više kupiti vozilo na poduzeće ili koristiti privatno vozilo u službene svrhe.  Potrebno je napraviti kalkulaciju koja će uzeti u obzir način kupnje ili najma, nabavnu vrijednost i broj pređenih kilometara kako bi se izračunali porezni troškovi ukoliko se koristi vozilo poduzeća te iste usporediti s korištenjem privatnog vozila.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u lipnju 2020. godine.