Isplate stipendija učenicima i studentima

Zakonom o porezu na dohodak je u članku 9. stavak 14. propisano da su stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama i studijima, isplaćene ukupno do propisanog iznosa, primici na koje se ne plaća porez na dohodak.  Oslobođenje od plaćanja doprinosa na ove primitke definirano je u članku 209. Zakona o doprinosima.

Članak 6. Pravilnika o porezu na dohodak definira da je neoporezivi iznos stipendije 1.750,00 kuna mjesečno.  Iz toga proizlazi da bilo koja pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost može isplatiti stipendiju redovnom učeniku srednje škole ili studentu koja iznosi do 1.750,00 kuna mjesečno bez da na tu isplatu obračuna porez i prirez na dohodak niti obvezne doprinose.

Ne postoji ograničenje iznosa stipendije koju je moguće isplatiti, ali je na dio stipendije koji prelazi navedeni iznos potrebno obračunati porez i prirez.  I iznosi stipendija koji prelaze porezno priznate limite oslobođeni su obračuna doprinosa.  Ne postoji ograničenje koliko pojedinačnih stipendija različitim studentima neka pravna ili fizička osoba može isplatiti.

Odredbe propisa odnose se na „redovne učenike srednjih škola i studente“ iz čega proizlazi da je potrebno status redovnog učenika ili studenta dokumentirati potvrdom škole ili fakulteta.  Stipendije se isplaćuju temeljem ugovora isplatitelja s primateljem ili temeljem odluke osobe ovlaštene za zastupanje isplatitelja.  Učenik ili student koji prima stipendiju može neoporezivo primiti samo ukupno mjesečno propisani iznos stoga izjavom isplatitelju potvrđuje da li prima druge stipendije i u kojem iznosu.  U tijeku jednog mjeseca moguće je kumulativno isplatiti stipendiju za više mjeseci istog ili prethodnog poreznog razdoblja na način da se neoporezivi iznosi priznaju za broj mjeseci za koje je trebala biti isplaćena.

Gore opisane odredbe propisa se odnose na isplate stipendija redovnim učenicima i studentima koje pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, najčešće poduzeća i obrti, dodjeljuju izravno bez javnog natječaja.  Odredbe koje se odnose na ostale vrste stipendija predviđenih u Zakonu o porezu na dohodak ponešto su različite. Tako će primjerice stipendije dodijeljene javnim natječajem biti neoporezive u smislu poreza na dohodak do iznosa od 4.000,00 kuna mjesečno, a stipendije dodijeljene iz državnog proračuna ili EU fondova u cijelosti.

Članak 17. Zakona o porezu na dohodak propisuje da se pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir stipendije pa one ne utječu na ukupni godišnji primitak od 15.000,00 kuna koje uzdržavano dijete može ostvariti.  Roditelji stoga mogu pri obračunu svoje plaće koristiti osobni odbitak uvećan za uzdržavano dijete bez obzira na iznos stipendije koji mu je isplaćen.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u siječnju 2021. godine.