Trošak računovodstva usklađen s Vašim poslovanjem.

Izračun cijena usluga knjigovodstvenog i računovodstvenog servisa Kagor d.o.o.