Blagajnički maksimum, polog utrška i plaćanje u gotovini

Pravila vezana uz naplatu i plaćanja gotovim novcem definirana su Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji kao obveznike fiskalizacije definira sva poduzeća i obrte.

Poduzetnici su dužni izdati račun u skladu s pravilima ovog zakona o čemu više možete pročitati u našem sažetku Obveza izdavanja i obvezni sastojci računa za bezgotovinski i gotovinski promet.

Svaki poduzetnik koji posluje gotovinom, bilo da naplaćuje robu ili usluge gotovinom ili samo koristi gotovinu za plaćanje, dužan je odrediti blagajnički maksimum koji predstavlja najveći iznos gotovog novca kojeg može zadržati u blagajni na kraju svakog radnog dana.  Za većinu poduzetnika propisano je da iznos blagajničkog maksimuma ne može biti veći od 10.000 kuna.  Za poduzetnike određene veličine moguće je propisati i veće blagajničke maksimume u cjelini i po pojedinim poslovnim prostorima.

U skladu s člankom 28. Zakona o fiskalizaciji, obveznik fiskalizacije je dužan gotov novac iznad visine određenog blagajničkog maksimuma, primljen tijekom dana po bilo kojoj osnovi, uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana.  Iz ove odredbe proizlazi da nije propisana obveza pologa cijelog dnevnog utrška na bankovni račun niti polaganje gotovine na bankovni račun svakog dana.  Bitno je pologe iz blagajne na bankovni račun raditi na način da iznos novca u blagajni na kraju radnog dana nikada ne prelazi blagajnički maksimum.

Plaćanja u gotovini za nabavu proizvoda i usluga između dva obveznika fiskalizacije, odnosno između dva poduzeća ili obrta, ograničeno je Zakonom o fiskalizaciji na najviše 5.000 kuna po jednom računu.  Iz toga proizlazi da kada jedno poduzeće kupuje od drugog usluge ili proizvode čiji je iznos veći od ovog limita, plaćanje može izvršiti samo kreditnom karticom ili transferom sa svog na bankovni račun dobavljača.

Poduzeće ili obrt može plaćati gotovim novcem građanima za nabavu roba ili usluga ako građani za ove isporuke nisu obveznici poreza na dohodak.  U praksi se ova mogućnost koristi gotovo isključivo za situacije u kojima restorani ili dućani nabavljaju namirnice od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja nisu upisana u registar poreznih obveznika.  Ne postoji ograničenje iznosa plaćanja po jednoj transakciji.  Transakcija se najčešće evidentira u poslovnim knjigama platitelja korištenjem otkupnih blokova.

Obveznik fiskalizacije, koji na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni.  Ova se odredba odnosi na poduzetnike kojima banka u ovršnom postupku plijeni sredstva s transakcijskih računa.

Odgovori na česta pitanja poduzetnika ne predstavljaju porezne savjete već su pojednostavljeni s namjerom da služe kao ideje za razmišljanje primjenjive na većinu poduzetnika.  Primjenjivost svakog pojedinog odgovora na konkretnu situaciju u poslovanju neophodno je provjeriti sa stručnom osobom.

Odgovori su dani sukladno računovodstvenim i poreznim propisima važećim u siječnju 2021. godine.