Sadržaj poslovnog plana

Knjigovodstveni servis KagorUslugeIzrada planova i studijaŠto je plan/studija? – Sadržaj poslovnog plana

Klikom na naziv područja prikazat će se natuknice na koja pitanja poslovni plan mora odgovoriti.

 • kome je dokument namijenjen
 • zašto je napisan
 • izjava koja poziva čitatelja na čuvanje poslovne tajne
 • bitne napomene vezane uz metodologiju izrade i opseg dokumenta, npr.
  • koje vremensko razdoblje dokument obrađuje i zašto
  • koji tečaj valuta je primjenjen
 • nikad nije dulji od dvije stranice
 • treba ga napisati na kraju izrade dokumenta
 • treba zainteresirati čitatelja da pročita ostatak dokumenta
 • čitatelj na temelju njega treba znati što je cilj pothvata, zašto je izvediv i s kojim rezultatima
 • naziv, adresa, kontakt podaci
 • oblik poslovanja (npr. trgovačko društvo, obrt)
 • podaci o registraciji (datum osnivanja, djelatnosti)
 • porezni status (npr. je li ili nije obveznik PDV)
 • ciljevi i način poslovanja
 • pregled dosadašnjeg poslovanja, financijska pozicija i rezultati
 • analiza snaga i slabosti, prilika i prijetnji
 • potencijal rasta sa i bez izvođenja pothvata kojeg dokument opisuje
 • tko su ključni ljudi za uspjeh pothvata, njihov kratak životopis
 • objašnjenje zašto ti ljudi pothvat mogu izvesti
 • kako i kada je nastala ideja
 • s kojim ciljem se kreće u pothvat
 • opis pothvata
 • koja su ulaganja potrebna da se pothvat može realizirati
 • dinamika i način realizacije
 • koji proizvodi i usluge će biti ponuđeni na tržištu kao rezultat pothvata
 • koje potrebe kupaca ti proizvodi ili usluge zadovoljavaju
 • zašto su konkurentni
 • u koju djelatnost (branšu) pothvat pripada, koje su njene specifičnosti
 • politička, ekonomska, sociološka, tehnološka, ekološka i zakonodavna kretanja u okruženju koja bitno utječu na pothvat
 • definicija tržišnog segmenta (geografski, demografski, industrijski)
 • procjena veličine tržišta i ciljani tržišni udio
 • opis konkurencije i usporedba s njom
 • opis tržišta nabave i procjena rizika na njemu, utjecaj lokacije na nabavu
 • politika cijena
 • prodajni kanali
 • distribucijski kanali
 • promocija
 • utjecaj lokacije na prodaju
 • količinski i financijski plan prodaje
 • opis procesa realizacije proizvoda ili usluga
 • opis tehnologija i načina na koje će biti osigurane
 • normativi materijala, rada, usluga, uporabe strojeva i prostora
 • dokaz adekvatnosti kapaciteta za ciljani opseg poslovanja
 • kalo, lom, rasap
 • ostali troškovi
 • dozvole i/ili uvjerenja neophodne za rad
 • utjecaj lokacije na tehnološke aspekte
 • utjecaj poslovanja na okoliš
 • radna mjesta, potrebne kvalifikacije, znanja i vještine
 • broj zaposlenih
 • organizacijska shema – ovlaštenja i odgovornosti
 • proračun troškova plaća i naknada
 • ulaganja u dugotrajnu imovinu
 • proračun amortizacije
 • ulaganja u obrtna sredstva
 • ulaganja i izvori financiranja
 • proračun kreditnih obveza
 • račun dobiti i gubitka
 • financijski tok
 • ekonomski tok
 • bilanca
 • statička ocjena – likvidnost, upravljanje imovinom, upravljanje dugom, rentabilnost
 • dinamička ocjena – razdoblje povrata, neto sadašnja vrijednost, relativna sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti
 • prag rentabilnosti
 • analiza osjetljivosti na promjene ključnih pretpostavki

Podijelite ovu stranicu