Što je poslovni plan, investicijska studija, studija izvodljivosti ?

Poslovni plan

Poslovni plan je dokument koji opisuje ciljeve nekog poslovnog poduhvata i način na koji će se ti ciljevi ostvariti.

Sastoji se od teksta koji opisuje pojedine aspekte poslovanja i proračuna koji argumentiraju zaključke opisane u tekstu.

Poslovni plan opisuje sve segmente poslovanja.

Termin se najčešće upotrebljava za dokument kojim se opisuje započinjanje poslovanja ili promjena kao posljedica investicije u ranoj fazi poslovanja, ali poslovni plan može opisivati i sve aspekte značajnih promjena u zrelim organizacijama.

Investicijska studija

Investicijska studija se često naziva investicijski projekt ili investicijski elaborat ili investicijski plan.

Investicijska studija je dokument koji za projekt investicija u pokretanje ili povećanje djelatnosti prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran.

Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija će obraditi samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta.

Za razliku od studije isplativosti (eng. cost-benefit analysis), investicijska studija neće samo utvrditi isplativost, nego i prikazati kako će projekt biti realiziran.

Studija izvodljivosti

Studija izvodljivosti (eng. feasibility study) je dokument koji argumentira isplativost  i izvodljivost investicijskog projekta.

U gospodarskom okruženju studija izvodljivosti i investicijska studija najčešće se upotrebljavaju kao sinonimi.

U investicijskim projektima u javnom sektoru češće se upotrebljava termin studija izvodljivosti, a pored aspekata opisanih u investicijskoj studiji uvijek će sadržavati i opis utjecaja projekta na društvenu zajednicu.

Što poslovni plan nije

Poslovni plan nije akademski rad. Jezik i stil pisanja ne trebaju uvjeriti čitatelja u stručnost ili obrazovanost autora. Cilj je prenijeti poruku o izvedivosti projekta na što jasniji način, bez uporabe nepotrebnih fraza.

Poslovni plan se ne smije svesti na opis ideje novog proizvoda ili usluge. Revolucionarni izum novog proizvoda sam po sebi nije dovoljno jamstvo uspjeha poslovnog poduhvata. Poruka koju vaš poslovni plan treba prenijeti čitatelju nije nužno da je vaš proizvod najbolji, već objašnjenje tko je korisnik vašeg proizvoda ili usluge, zašto mu on treba i činjenica da ste u cijelosti osmislili način na koji ćete vaš proizvod kupcu ponuditi i to tako da ostvarite cilj svog poslovanja. Cilj poslovanja je najčešće profit, ali ne nužno, primjerice neprofitne organizacije imaju drugačije ciljeve poslovanja.

Poslovni plan ne služi za dokazivanje savršenosti poduzetnika ili njegove ideje. Onaj tko dnevno čita poslovne planove će vrlo brzo otkriti nelogičnosti u pretpostavkama ili nedostatke u pojedinim aspektima poslovanja.

Slabosti ne treba skrivati ili umanjivati, već objasniti na koji način će biti premošćene. Primjerice, ako tri inženjera osnivaju društvo koje će se baviti proizvodnjom vijaka, onda malo tko očekuje da su stručnjaci u izradi financijskih izvještaja ili da će u svojoj organizaciji od početka poslovanja plaćati čovjeka koji će se tim poslom baviti. Onaj tko procjenjuje izvedivost njihovog posla želi vidjeti da su svjesni da je i taj aspekt poslovanja bitno napraviti i da su predvidjeli sredstva za rješavanje tog problema npr. angažiranjem računovodstvenog servisa.

Koji je propisani oblik planova i studija?

Za razliku od godišnjih financijskih izvještaja, čiji je format s velikom podudarnošću propisan međunarodnim standardima i nacionalnim zakonodavstvima, ne postoji jedinstveni obrazac poslovnog plana kojeg bi jednoobrazno popunjavali svi poduzetnici. Isto se odnosi i na investicijske studije i studije izvodljivosti.

Institucije koje u svojoj djelatnosti razmatraju planove i studije, kao što su banke ili tijela državne uprave koja dodjeljuju potpore, ponekad traže prezentaciju projekata u propisanom obliku zato da bi omogućili jednostavnije analiziranje i osigurali lakšu usporedivost projekata. I ovi propisani formati će dopustiti opis različitosti svakog pojedinog posla i neće biti niti izbliza tako detaljno propisani kao što je to slučaj s godišnjim finacijskim izvještajima.

Opsežnost i stil prikaza poslovnog plana, investicijske studije ili studije izvodljivosti ovisi o kompleksnosti poslovnog poduhvata, trajanju poslovanja i namjeni za koju su pisani. Bitno je stalno držati na umu da kvaliteta dokumenta nije rezultat njegove veličine ili grafičkih prikaza financijskih pokazatelja, već je jedino bitna razumljivost i argumentiranost zaključaka.

Oblik dokumenata ne ovisi o formi poslovanja poduzetnika (npr. obrt ili društvo s ograničenom odgovornošću) niti o poreznom statusu (npr. je li obveznik PDV ili nije). Ovo su bitne činjenice za procjenu financijskih aspekata poslovanja, ali nemaju bitnog utjecaja na način prezentacije projekta i izvodljivosti.

Podijelite ovu stranicu