Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Za banke, HBOR i HAMAG. Brzo, kvalitetno i povoljno.

Zašto pisati poslovni plan ili investicijsku studiju?

Poduzetnik sastavlja poslovni plan ili investicijsku studiju da bi

 • sam provjerio izvedivost i isplativost projekta kojeg namjerava realizirati
 • prezentirao ciljeve projekta i vjerojatnost njihovog ostvarenja nekome od koga traži da se angažira u projektu, najčešće pružanjem izvora financiranja kroz kredit ili ulaganjem u kapital.

Naša usluga

Usluga sadrži izradu svih proračuna i tekstova koji su sastavni dio dokumenta poslovnog plana.  Poduzetnik ne treba raditi nikakve opise niti tablice, dovoljno je u razgovoru s nama iznijeti sva saznanja o projektu i poslovanju.

Poduzetnik sam pribavlja razne dokumente koji mogu biti potrebni za početak poslovanja ili realizaciju pothvata, poput ponuda dobavljača ili građevinskih projekata.

Ovisno o dogovoru, usluga može sadržavati i istraživanje tržišta potrebno za argumentaciju tržišne opravdanosti ulaganja.  Za većinu projekata istraživanje tržišta nije potrebno budući da poduzetnici imaju dovoljno znanja o potencijalnim kupcima i udjelu kojeg na tržištu mogu zauzeti.

Kroz razgovore ukazujemo na pitanja  na koja treba znati odgovoriti pri promišljanju poduzetničkog pothvata.  Cilj usluge je predstaviti klijentu ne samo gotov dokument već i način na koji će njegov projekt analizirati oni kojima je dokument poslovnog plana ili studije namijenjen.

Cijena izrade

Naknada za izradu dokumenta poslovnog plana ili investicijske studije ovisi o vremenu koje je potrebno uložiti u razumijevanje projekta, izradu nacrta i konačnih proračuna te cjelovitog dokumenta.

Naknade se bitno razlikuju od jednog do drugo projekta, ovisno o kompleksnosti pothvata i dosadašnjeg poslovanja.  Naše su naknade tržišno konkurentne, a ovisno o projektima iznose od nekoliko tisuća do nekoliko desetaka tisuća kuna.

Molimo Vas da nas bez obaveza kontaktirate kako bismo Vam na primjeru Vaše konkretne potrebe jednostavno objasnili što možemo učiniti za Vas i koliki je iznos naknade za takav angažman.

Kada započeti s izradom?

Projekti klijenata kojima je potrebna usluga izrade poslovnog plana ili investicijske studije se nalaze u različitim fazama pripremljenosti, od načelne ideje do potpuno pripremljenih svih aspekata realizacije.  Ne postoje ograničenja kada započeti s izradom dokumenta.  Razradu projekta je moguće raditi i temeljem okvirnih pretpostavki o troškovima ulaganja i temeljem detaljno razrađenih troškovnika i analiza tržišta.

Praksa pokazuje da je najbolje poslovni plan ili studiju početi raditi čim je poduzetnik siguran da projekt želi realizirati.  Takvim pristupom je moguće nakon izrade inicijalnih proračuna utjecati na pojedine elemente projekta, poput kapaciteta u koji se želi investirati, a kako bi se osigurala isplativost ulaganja.  Do završetka izrade dokumenta ostaje dovoljno vremena da se prikupe ponude dobavljača i ostali dokumenti koji potvrđuju pretpostavke koje su u njemu iznijete.

Koliko je vremena potrebno za izradu?

Vrijeme koje je potrebno za izradu poslovnog plana ili investicijske studije ovisi o kompleksnosti i pripremljenosti pothvata.  Najčešće je za izradu potrebno između dva tjedna i mjesec dana.

Na inicijalnom sastanku ili telefonskom razgovoru upoznajemo se s Vašim projektom i dosadašnjim poslovanjem.  Analizom dobivenih informacija utvrđujemo koji su dodatni podaci potrebni za izradu inicijalnih proračuna.  Na sljedećem sastanku ili telefonskom razgovoru analiziramo nacrte proračuna kako bismo potvrdili točnost pretpostavki o ulaganjima i tržišnim aspektima realizacije projekta.   Potom slijedi izrada cjelovitog dokumenta kojeg je najčešće moguće završiti kroz telefonske ili e-mail kontakte.

Koji su podaci potrebni za izradu?

Svaki poduzetnički projekt je različit od drugog, bilo po kompleksnosti samog projekta, bilo po dosadašnjem poslovanju ili tržišnom pristupu.  Zbog toga nije moguće utvrditi koji su sve podaci potrebni za kvalitetnu prezentaciju u dokumentu poslovnog plana ili investicijske studije dok se ne upoznamo s projektom i poslovanjem.  Najbrži odgovor je:  za početak rada je dovoljno ono što sami znate i zbog čega ste uvjereni da projekt želite realizirati.

Ukoliko projekt realizira poduzeće koje već posluje, svakako će nam trebati financijski izvještaji o dosadašnjem poslovanju.

Ukoliko je svrha izrade dokumenta aplikacija za kredit ili bespovratnu potporu, za vrijeme izrade pomoći ćemo Vam utvrditi koje sve dokumente morate priložiti zahtjevu i poslovnom planu.

Koje koristi imam od dokumenta plana ili studije?

Profesionalno izrađen dokument poslovnog plana, investicijske studije ili studije isplativosti omogućit će Vam prezentaciju ideje na način koji omogućuje čitatelju da za najkraće moguće vrijeme razumije što i kako želite napraviti te da može prepoznati svoje interese u Vašem projektu.

Ako za izradu svog poslovnog plana angažirate stručnog savjetnika

 • nećete trošiti svoje vrijeme na administrativne aktivnosti već ga možete upotrijebiti za pronalaženje kupaca i povećanje prihoda
 • dobit ćete suradnika kojem je cilj da Vaš projekt uspije, ali u isto vrijeme može (budući da to dnevno radi) objektivno prosuditi koliko su realne vaše pretpostavke
 • moći ćete objektivnije ocjeniti koliko je razumljiv i dobro argumentiran dokument poslovnog plana nego da ste ga sami pisali.

Namjenu poslovnog plana možemo usporediti s pakiranjem proizvoda koji se kupcu nudi na polici dućana:

 • autor poslovnog plana uvjerava čitatelja da je njegov poslovni pothvat vrijedan čitateljevog angažmana, slično kao što proizvođač uvjerava kupca da je njegov proizvod vrijedan cijene koju za njega traži
 • loše zapakiran proizvod će kupac rijetko primjetiti, a kad ga i primjeti vrlo teško će stovoriti povjerenje u kvalitetu proizvoda i pobuditi želju kod kupca da ga kupi. Tako će i loše napisan poslovni plan vrlo teško inicirati čitatelja da se angažira u projektu, makar posao sam po sebi bio profitabilan i uspostavljen na dobrim osnovama.

Kao i s pakiranjem proizvoda, odlično pakiranje samo po sebi ne znači da je proizvod odličan. Ni najbolje prezentiran dokument poslovnog plana ne jamči uspješnost poslovanja.

Mogu li napisati sam?

Česta dvojba koju poduzetnici imaju jest zašto angažirati savjetnika za izradu poslovnog plana kad savjetnik ne može razumjeti poslovanje svih vrsta poslova s kojima se klijenti bave.  Nije li jednostavnije sam napisati poslovni plan nego tumačiti nekom što želim napraviti?  I znatno jeftinije?

Vještinu pisanja poslovnih planova možemo usporediti s poznavanjem stranog jezika.  Ako ne znate jezik na kojem vaš poslovni partner govori, bez razmišljanja ćete angažirati prevoditelja.  Ako ne poznajete „jezik“ izražavanja poslovnih planova, vaš će poslovni plan „zvučati“ vrlo neobično i neće ulijevati povjerenje, bez obzira na to koliko je poslovna ideja dobra.  Sjetite se kako okolina doživljava doseljenike u američkim filmovima kad znaju samo nekoliko rječi engleskog koje pritom i pogrešno izgovaraju…

Sastavljanje cjelovitih dokumenata poslovnog plana, investicijske studije ili studije izvodljivosti zahtijeva znanje i iskustvo, a također i objektivnost koju poduzetnici prilikom pokretanja poslovanja i projekta ne mogu imati.

Neka znanja i vještine potrebne za izradu poslovnih planova su vrlo specifična i rijetko se upotrebljavaju u dnevnom poslovanju.  Primjerice, model financijskih projekcija, te statičku i dinamičku ocjenu projekta će i odličan računovođa vrlo rijetko znati napraviti.

Najčešće pogreške u planovima i studijama

 • OBRTNA SREDSTVA

  Nećete od prvog dana moći ostvarivati prihode na bazi kojih kalkulirate povrat investicije i profit, jeste li izračunali koliko morate investirati u obrtna sredstva dok prihodi ne budu dovoljno veliki da posao može sam sebe financirati?

 • PREVELIK TRŽIŠNI UDIO

  Primjerice, pekarna najčešće ne može promatrati cijeli grad kao svoje potencijalno tržište, nego samo naselje u kojem se nalazi.

 • POTCIJENJENI TROŠKOVI

  Svi će prilično točno izračunati koliko košta oprema i poslovni prostor, većina će dobro predvidjeti i troškove rada, ali vrlo malo poduzetnika u prvim razmišljanjima predvidi realne troškove za promociju, prodaju i distribuciju.

 • IDEJA = PROIZVOD

  Ne možete prodavati ideju, možete prodavati samo nešto od čega vaš kupac ima koristi.  Proces od ideje do realizacije proizvoda ili usluge zahtjeva resurse i vrijeme.

 • NEMA KONKURENCIJE

  To jednostavno nikad nije točno.  Na primjer, i jedan jedini autoput ima konkurenciju – staru cestu, željeznicu i avion.

Podijelite ovu stranicu
Call Now Button