Odgovori na česta pitanja poduzetnika

Pojašnjenja poreznih, financijskih i računovodstvenih pravila, pojmova i praksi.

Blagajnički maksimum, polog utrška i plaćanje u gotovini

Pravila vezana uz naplatu i plaćanja gotovim novcem definirana su Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji kao obveznike fiskalizacije ...

Što je porez po odbitku i kako se plaća?

Porez po odbitku je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvaruje nerezident u Hrvatskoj.  Pojednostavljeno, nerezident je poduzeće koje u ...

Porezna reforma – promjene propisa u primjeni od 01.01.2020.

U Narodnim novinama broj 121 od 11.12.2019. objavljene su izmjene zakona kojima se mijenaju porezni propisi s primjenom od 01.01.2020 ...

Usporedba troška poreza i doprinosa na plaće, ugovore i obavljanje djelatnosti

Uspoređujemo ukupne troškove poreza i doprinosa za različite vrste isplata koje se često pojavljuju u poslovanju poduzetnika.  Za odabir pojedine ...

Neoporezive naknade za prijevoz na posao i s posla

Ne postoji zakon koji bi propisivao obvezu poslodavca da isplati naknade za prijevoz na posao i s posla.  Obveza ove ...

Obveza izdavanja i obvezni sastojci računa za bezgotovinski i gotovinski promet

Prikaz propisa koji uređuju obvezu izdavanja računa i obvezne sastojke računa pojednostavljen je na način da se uz pojedini propis ...

Obvezni doprinosi za članove uprave – direktore trgovačkih društava

Trošak koji proizlazi iz obveznih doprinosa za člana uprave odnosno direktora trgovačkog društva, a koji istodobno nije korisnik mirovine, bit ...

Paušalni obrt – porezi i doprinosi u paušalnom oporezivanju samostalne djelatnosti

Obveznik poreza na dohodak s prebivalištem u Zagrebu koji uz stalno zaposlenje obavlja dodatnu djelatnost za koju porez i prirez ...

Kako obračunati kamate između povezanih osoba?

Porezni rizik je najmanji ako se kamate na zajmove između povezanih osoba obračunavaju po stopi koju propisuje ministar financija. Povezane ...

Podijelite ovu stranicu