Odgovori na česta pitanja poduzetnika

Pojašnjenja poreznih, financijskih i računovodstvenih pravila, pojmova i praksi.

Što je porez po odbitku i kako se plaća?

Porez po odbitku je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvaruje nerezident u Hrvatskoj.  Pojednostavljeno, nerezident je poduzeće koje u ...

Usporedba troška poreza i doprinosa na plaće, ugovore i obavljanje djelatnosti

Uspoređujemo ukupne troškove poreza i doprinosa za različite vrste isplata koje se često pojavljuju u poslovanju poduzetnika.  Za odabir pojedine ...

Neoporezive naknade za prijevoz na posao i s posla

Ne postoji zakon koji bi propisivao obvezu poslodavca da isplati naknade za prijevoz na posao i s posla.  Obveza ove ...

Obveza izdavanja i obvezni sastojci računa za bezgotovinski i gotovinski promet

Prikaz propisa koji uređuju obvezu izdavanja računa i obvezne sastojke računa pojednostavljen je na način da se uz pojedini propis ...

Obvezni doprinosi za članove uprave – direktore trgovačkih društava

Trošak koji proizlazi iz obveznih doprinosa za člana uprave odnosno direktora trgovačkog društva, a koji istodobno nije korisnik mirovine, bit ...

Paušalni obrt – porezi i doprinosi u paušalnom oporezivanju samostalne djelatnosti

Obveznik poreza na dohodak s prebivalištem u Zagrebu koji uz stalno zaposlenje obavlja dodatnu djelatnost za koju porez plaća paušalno, ...

Kako obračunati kamate između povezanih osoba?

Porezni rizik je najmanji ako se kamate na zajmove između povezanih osoba obračunavaju po stopi koju propisuje ministar financija. Povezane ...

Isplate stipendija učenicima i studentima

Zakonom o porezu na dohodak je u članku 9. stavak 1. točka 14. propisano da su stipendije učenicima i studentima ...

Kako obračunati kamate na pozajmice između poduzeća i vlasnika?

Poduzeće i vlasnika fizičku osobu potrebno je promatrati kao dvije odvojene osobe. Ne postoji obveza obračuna kamata na pozajmice koje ...

Podijelite ovu stranicu