Odgovori na česta pitanja poduzetnika

Pojašnjenja poreznih, financijskih i računovodstvenih pravila, pojmova i praksi.

Porezna reforma 2023. – promjene propisa u primjeni od 01.01.2024.

U Narodnim novinama 114 od 4. listopada 2023. objavljene su izmjene više zakona o porezima, doprinosima i fiskalizaciji koje donose ...

Neoporezive isplate zaposlenicima, učenicima i studentima od 01.01.2024.

Primici koje poslodavac može isplatiti bez obračuna poreza i doprinosa definirani su zakonom i pravilnikom o porezu na dohodak.  U ...

Minimalna plaća i plaća direktora

Minimalna mjesečna bruto plaća za zaposlenike u 2024. godini iznosi 840,00 eura za puno radno vrijeme.  Plaća može biti niža ...

Porezni tretman troškova gospodarskih vozila i osobnih automobila

Primjenu poreznih propisa opisanih u nastavku ovog članka možete vidjeti prikazanu na primjeru u članku Isplati li se kupiti auto ...

Reprezentacija, pokloni male vrijednosti, uzorci i pokloni u svrhu promidžbe

Promatramo porezni tretman troškova reprezentacije, darova (poklona) i uzoraka koji nastaju u poslovanju u odnosu s poslovnim partnerima i potrošačima ...

Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije

Isporuke dobara obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV) iz Republike Hrvatske (RH) drugom obvezniku PDV u nekoj od zemalja članica ...

Komplikacije u trudnoći, rodiljni i roditeljski dopust zaposlenika

Zaposlenici ostvaruju pravo na naknadu za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći te potpore za  rodiljni, očinski i roditeljski dopust temeljem ...

Otpremnine i otkazni rokovi

Razlikujemo pravo radnika na otpremninu i iznos otpremnine kojeg je moguće neoporezivo isplatiti. Radnik stječe pravo na otpremninu temeljem Zakona ...

Blagajnički maksimum, polog utrška i plaćanje u gotovini

Pravila vezana uz naplatu i plaćanja gotovim novcem definirana su Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji kao obveznike fiskalizacije ...
Loading...

Podijelite ovu stranicu